QS World University Rankings

QS World University Rankings wydawany jest od 2004 roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds. Ranking ocenia 1000 uczelni z całego świata. W klasyfikacji istotną rolę odgrywają opinie pracodawców, umiędzynarodowienie zarówno kadry naukowej, jak i studentów oraz stosunek liczby wykładowców do liczby studentów. Ranking korzysta również z danych bibliometrycznych (wskaźnik cytowań) oraz danych udostępnianych przez uczelnie. QS corocznie wydaje także ranking dziedzinowy.

UAM w rankingu QS

Pobierz wykres w formacie PDF

UAM w QS World University Rankings 2022: 801-1000 pozycja na świecie, 4 miejsce w kraju

Wyniki QS World University Rankings by Subject 2023:


Pobierz tabelę w formacie PDF

Źródło: QS World University Rankings: Top global universities | Top Universities