Kolorowy Uniwersytet

Kolorowy Uniwersytet przygotowywany jest z myślą o dzieciach z Poznania i Wielkopolski. Podczas spotkań na wydziałach UAM mali studenci mogą spotkać naukowców, którzy przekazują im swoją wiedzę oraz pasję do nauki.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, za każdym razem na innym Wydziale UAM. W ten sposób dzieci poznają cały uniwersytet. Młodzi studenci, otrzymują indeksy, a na koniec ci, którzy zdobyli wpisy ze wszystkich spotkań, zostają wyróżnieni dyplomami w czasie uroczystego Absolutorium.

Wszystkie informacje organizacyjne, możliwość zapisów oraz kontakt do organizatorów znajdują się na stronie:

http://kolorowy.amu.edu.pl/