prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckich

Kompetencje i zadania

 • studia stacjonarne i niestacjonarne (I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów II instancji)
 • prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego w II instancji
 • samorząd studencki i organizacje studenckie
 • sprawy socjalno-bytowe studentów
 • sprawy studentów z niepełnosprawnością (współpraca z Biurem Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych)
 • nadzór nad Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi
 • wymiana krajowa i zagraniczna studentów (w tym program Erasmus)
 • studencki ruch naukowy
 • praktyki studenckie
 • nadzór nad Działem Nauczania (w zakresie spraw studenckich)
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich

Zobacz → Wywiad z Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską