prof. UAM dr hab.Beata Mikołajczyk

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prorektor ds. kształcenia

Kompetencje i zadania

  • kształcenie (plany i programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
  • monitoring karier zawodowych absolwentów
  • kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy dokształcające, Kolorowy Uniwersytet, Uniwersytet Otwarty i inne)
  • nadzór nad Centrum Edukacji Międzynarodowej, Centrum Studiów Otwartych, Uniwersyteckim Centrum Koordynacyjno-Programowym Kształcenia Nauczycieli oraz Uniwersyteckim Centrum Edukacji Szkolnej
  • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, sprawy związane z akredytacją kierunków studiów
  • nadzór nad Działem Nauczania (w zakresie kształcenia), Biurem ds. Jakości Kształcenia oraz Biurem Karier
  • nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w Słubicach
  • nadzór nad Szkołą Językową UAM, Szkołą Tłumaczy oraz Pracownią Pytań Granicznych
  • współpraca z fundacjami studenckimi