prof. UAM dr hab.Marek Nawrocki

Rektor Marek Nawrocki
Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Kompetencje i zadania

 • informatyzacja i komputeryzacja uczelni
 • nadzór nad Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi oraz Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • nadzór nad działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum UAM
 • nadzór nad stacjami naukowymi oraz domami pracy twórczej (Obrzycko, Gułtowy, Ciążeń)
 • nadzór nad Austriackim Ośrodkiem Kultury, King Sejong Institute, Instytutem Konfucjusza oraz Ośrodkiem Wsparcia Kształcenia na Odległość
 • zadania związane z przepisami o ochronie danych osobowych, wraz z nadzorem nad Administratorem Bezpieczeństwa  Informacji
 • organizacja administracji
 • wynalazczość i ochrona patentowa
 • współpraca z gospodarką
 • współpraca z miastem i regionem
 • przedsiębiorczość akademicka