prof. UAM dr hab.Tadeusz Wallas

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prorektor ds. kadry i finansów

Kompetencje i zadania

  • kadra naukowo-dydaktyczna, dydaktyczna, naukowo/inżynieryjno-techniczna oraz biblioteczna i wydawnicza
  • promocja Uniwersytetu
  • nadzór nad działalnością Muzeum Uniwersyteckiego
  • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Finansów (KRUP)
  • nadzór nad Działami Kadr i Organizacji, Promocji i Marketingu
  • nadzór nad Działem Socjalnym (sprawy socjalne pracowników, baza socjalna UAM)
  • plany finansowe uczelni i wydziałów (decentralizacja finansowa)
  • nadzór nad Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • nadzór nad zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi (poza Słubicami)
  • BHP w działalności naukowo-dydaktycznej