prof. UAM dr hab.Tadeusz Wallas

prof. Tadeusz Wallas
Prorektor ds. ogólnych

Kompetencje i zadania

  • kadra badawczo-dydaktyczna, dydaktyczna, badawczo/inżynieryjno-techniczna oraz biblioteczna i wydawnicza;
  • koordynacja działalności promocyjnej prowadzonej na Uniwersytecie;
  • rozpatrywanie w II instancji spraw, w których w I instancji występuje prorektor ds. studenckich;
  • prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego, w II instancji;
  • nadzór nad działalnością Muzeum Uniwersyteckiego oraz Muzeum Kryptologów;
  • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Finansów (KRUP);
  • nadzór nad Centrum Spraw Pracowniczych oraz Centrum Marketingu:
  • nadzór nad działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej;
  • nadzór nad filiami Uniwersytetu;
  • nadzór nad działalnością liceum akademickiego w Słubicach