prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prorektor ds. studenckich

Kompetencje i zadania

 • studia stacjonarne i niestacjonarne (I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
 • samorząd studencki i organizacje studenckie;
 • sprawy socjalno-bytowe studentów;
 • sprawy studentów z niepełnosprawnością (współpraca z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami);
 • nadzór nad Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi;
 • wymiana krajowa i zagraniczna studentów (w tym program Erasmus);
 • studencki ruch naukowy;
 • praktyki studenckie;
 • nadzór nad Centrum Wsparcia Kształcenia (w zakresie spraw studenckich);
 • współpraca z fundacjami studenckimi;
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w konsorcjum naukowym DARIAH-PL;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w konsorcjum EPICUR

Zobacz → Wywiad z Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską