prof. UAM dr hab.Beata Mikołajczyk

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych

Kompetencje i zadania

  • kierowanie Szkołą Nauk Humanistycznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:

a) planowania i koordynacji badań naukowych,

b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,

c) aparatury naukowo-badawczej,

d) współpracy międzynarodowej,

e) promocji;

  • kształcenie (programy studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
  • monitoring karier zawodowych absolwentów;
  • kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy dokształcające, Kolorowy Uniwersytet, Uniwersytet Otwarty, ośrodek uniwersytecki „PLATFORMA MATURZYSTY”);
  • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, sprawy związane z procesami akredytacyjnymi;
  • nadzór nad Centrum Wsparcia Kształcenia (w zakresie kształcenia);
  • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (KRUP).