prof. dr hab.Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektor kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze

Kompetencje i zadania

 • kierowanie Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej,
  e) promocji;
 • nadzór nad Studium Językowym UAM;
 • nadzór nad Ośrodkiem Kultury Austriackiej – Biblioteką Austriacką oraz Instytutem Konfucjusza.