prof. dr hab.Zofia Szweykowska-Kulińska

Zofia Szweykowska-Kulińska
Prorektor kierująca Szkołą Nauk Przyrodniczych

Kompetencje i zadania

 • kierowanie Szkołą Nauk Przyrodniczych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej;
  e) promocji;
 • nadzór nad stacjami naukowymi;
 • nadzór nad Ogrodem Botanicznym;
 • nadzór nad Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Centrum Nanobiomedycznym.