prof. UAM dr hab.Marek Nawrocki

Prorektor kierujący Szkołą Nauk Ścisłych

Kompetencje i zadania

  • kierowanie Szkołą Nauk Ścisłych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:

a) planowania i koordynacji badań naukowych,

b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,

c) aparatury naukowo-badawczej,

d) współpracy międzynarodowej,

e) promocji;

  • informatyzacja i komputeryzacja uczelni wraz z nadzorem nad Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi;
  • nadzór nad Ośrodkiem Wsparcia Kształcenia na Odległość;
  • zadania związane z przepisami o ochronie danych osobowych, wraz z nadzorem nad Biurem Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji;
  • wynalazczość i ochrona patentowa, wraz z nadzorem nad Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM;
  • współpraca z gospodarką;
  • współpraca z miastem i regionem;
  • przedsiębiorczość akademicka.