prof. dr hab.Zbyszko Melosik

Zbyszko Melosik
Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych

Kompetencje i zadania