prof. dr hab.Zbyszko Melosik

Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych

Kompetencje i zadania

 • kierowanie Szkołą Nauk Społecznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej,
  e) promocji;
 • nadzór nad Wydawnictwem Naukowym UAM;
 • nadzór nad kształceniem nauczycieli;
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM;
 • BHP w działalności naukowo-dydaktycznej.