Data publikacji w serwisie:

Nabór do programu Etiuda 8

Przypominamy, że trwa nabór wniosków (do 16 marca 2020) w konkursie NCN - Etiuda 8.

Etiuda to konkurs na stypendia doktorskie i skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Więcej informacji na stronie NCN:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

Zachęcamy do składania wniosków!