Data publikacji w serwisie:

Aż 4,4 miliona złotych zyskali naukowcy z Wydziału Fizyki

8 lipca Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji pn.: Układ do badań własności transportowych materiałów niskowymiarowych w ultraniskich temperaturach”. Wnioskodawcą był prof. UAM dr hab. Maciej Wiesner z Wydziału Fizyki.

- Otrzymane fundusze pozwolą na utworzenie interdyscyplinarnego laboratorium, w którym można będzie wykonywać badania własności fizycznych materiałów w ultraniskich temperaturach od 10 mK aż do 300K oraz silnych polach magnetycznych od 0 do 10 Tesli. Układ pomiarowy zaprojektowany został w taki sposób, że  pozwala na badania transportu ładunków elektrycznych zarówno w temperaturze pokojowej np. w układach biologicznych jak i transport ładunków i fononów w materiałach niskowymiarowych takich jak grafen, izolatory topologiczne, semimetale Weyla i wiele innych. Dzięki możliwości płynnej zmiany temperatury w kriostacie oraz silnemu polu magnetycznemu można badać sprzężenie pomiędzy efektami kwantowymi związanymi z transportem ładunków elektrycznych a drganiami sieci atomowej (fononów) - mówi prof. Maciej Wiesner.

Jest to czwarty taki układ pomiarowy w Polsce, pierwszy w Wielkopolsce, który pozwala na badania w temperaturach rzędu 10 miliKelwinów i silnych polach magnetycznych jednocześnie.

Zakup urządzenia pozwoli realizować tematy związane z transportem ładunków i fononów w układach niskowymiarowych.

Profesor Maciej Wiesner jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Dielektryków. Współpracuje z Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych w Centrum NanoBioMedycznym. Zajmuje się między innymi nanoelektroniką oraz transportem elektronów na grafenie. Wyniki jego prac były publikowane w „Ferroelectrics" oraz w ,,Physical Review B''.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497