Data publikacji w serwisie:

Newsy o pandemii pod okiem naukowców z UAM

Czy odbiorcy informacji w mediach dotyczących pandemii czuli się dostatecznie poinformowani? A może przekazy medialne przełożyły się na decyzję o zakupie większej liczby artykułów pierwszej potrzeby? Ich wpływ na zachowania społeczne w czasie pandemii badają naukowcy z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Głównym założeniem prowadzonego badania jest analiza przekazów medialnych w ogólnodostępnych polskich telewizyjnych programach informacyjnych oraz internetowych portalach informacyjnych w warunkach pandemii COVID-19 oraz weryfikacja ich wpływu na nastroje i zachowania społeczne - wyjaśniają naukowcy z WNPiD UAM. - Badania pozwolą uzyskać informacje o rodzajach emocji, jakie rodziły się pod wpływem przekazów medialnych emitowanych w czasie pandemii COVID-19 oraz sprawdzić, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób te emocje wpłynęły na decyzje i zachowania odbiorców - dodają badacze. Jak zakładają, wyniki będą cennym źródłem informacji w zakresie relacji medialnych w sytuacjach kryzysowych. Mogą też służyć jako swoista rekomendacja, jak komunikować zagrożenie, aby nie powodować drastycznych i skrajnych zmian nastrojów i zachowań społeczeństwa, co jest szczególnie istotne, co może być szczególnie istotne, biorąc pod uwagę prognozy dotyczące pandemii.

Badanie “Przekazy medialne w czasie pandemii COVID-19" dotyczy okresu pandemii w miesiącach marzec-maj 2020 r. i jest realizowane w ramach dofinansowania projektów w zakresie badań nad COVID-19. Zespołem kieruje prof. Dorota Piontek. Dodatkowe informacje oraz ankieta znajdują się na stronie: https://mediacovid.amu.edu.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048