Data publikacji w serwisie:

Polsko-ukraińskie spotkanie rektorów na UAM

Od poniedziałkowego popołudnia do czwartku, 4 kwietnia Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu gościć będzie delegacje Związku Rektorów Uczelni Ukrainy. We wtorek 2 kwietnia goście wzięli udział w  polsko-ukraińskim seminarium rektorów, organizowanym przez Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podczas spotkania, przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – Przewodniczący Rady Sebastian Kołodziejczyk oraz członek Rady prof. Wiesław Banyś, przedstawili informacje adresowane do rektorów ukraińskich o pracach NAWA, nowych możliwościach i konkursach organizowanych przez Agencję.

W ramach debaty przedstawiciele narodowych konferencji rektorów przedstawili rozwiązania dotyczące finansowania uczelni w Polsce i na Ukrainie oraz szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Przedstawione zostały także wstępne wyniki badania dotyczące tych kwestii przeprowadzone w Polsce i na Ukrainie.

Na zakończenie seminarium opracowane zostanie wspólne stanowisko, które będzie zawierało wnioski i rekomendacje dot. zmian w systemie finansowanie szkolnictwa wyższego adresowane do ministrów w obu krajach.

W środę delegacje KRASP i ZRUU wezmą również udział w konferencji  pt. „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0” poświęconej 100-leciu Uniwersytetu Poznańskiego (początek 9.30 Sala Lubrańskiego, Collegium Minus),  a także złożą wizytę, w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Wizyta delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy odbywa się w ramach projektu pomocowego MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Projekt prowadzony jest pod przewodnictwem  prezesa Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzego Woźnickiego.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497