Data publikacji w serwisie:

Senat UAM przyjął Strategię na lata 2020-2030

7 maja 2021 roku, w 102. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UAM jednogłośnie przyjęto nową Strategię Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Dokument przedstawiający wizję uczelni w najbliższej dekadzie, opracował niemal 60-osobowy zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej.

- To wielki dzień dla naszego Uniwersytetu. Ambitne cele wyznaczyliśmy sobie na najbliższe lata. Wierzę, że dzięki podjętym działaniom będziemy jeszcze bardziej uznaną uczelnią: prowadzącą badania na światowym poziomie, z najwyższą jakością dydaktyki, profesjonalnie zarządzaną i współkształtującą otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze - mówi JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Strategia Rozwoju prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej, która prowadzi badania odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności, kształci na najwyższym poziomie i jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego regionu, kraju, Europy i świata. - Uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i doktorantom, silnie umiędzynarodowionej, przyciągającej wybitne, światłe umysły, kultywującej wolność badań naukowych, kształcącej i kształtującej postawy obywatelskie wyrastające z tak bliskiego nam ducha wielkopolskiej pracy organicznikowskiej – mówi prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów oraz przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048