Data publikacji w serwisie:

UAM z „Wawrzynem Pracy Organicznej”

„Wawrzyn Pracy Organicznej 2019” trafił do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę w kategorii „edukacja” odebrał prof. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadry i finansów uczelni.

„Wawrzyny Pracy Organicznej” to wyróżnienia przyznawane przez Unię Wielkopolan dla działaczy i organizacji, za aktywny wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski. Kapituła pod przewodnictwem prof. Pawła Łączkowskiego podjęła w marcu decyzję o przyznaniu 10 Wawrzynów w 5 kategoriach.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas Gali VIII Dni Pracy Organicznej, 11 kwietnia w Bazarze Poznańskim.

Wawrzyn - fot. Przemysław Stanula

Gala - fot. Unia Wielkopolan

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048