Data publikacji w serwisie:

Komunikat do wszystkich pracowników UAM

Z poszanowaniem praw wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ochrony sygnalistów tj. osób zgłaszających naruszenia prawa i wobec braku przepisów krajowych (transpozycji) wprowadzam w UAM tymczasowe rozwiązanie dotyczące możliwości zgłaszania przez pracowników Uczelni naruszeń mających wpływ na działalność UAM.

Udostępnia się możliwość zgłoszenia naruszeń kanałem wewnętrznym poprzez:

  • pocztę na adres: Biuro Audytu i Kontroli UAM „zgłoszenia” ul. Wieniawskiego 1 pok. 31, 61-712 Poznań,
  • osobiście, z możliwością wrzucenia zgłoszenia do skrzynki podawczej opisanej „ZGŁOSZENIA”, umieszczonej w holu Collegium Minus (przed kasą po prawej stronie).

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest podać dane kontaktowe.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane!

Szczegółowe rozwiązania i szkolenia odbędą się w momencie ukazania się przepisów krajowych.

Główny specjalista ds. rewizji
mgr Edward Kalman