Data publikacji w serwisie:

Bezpłatne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach  realizuje projekt „Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach”. Przedsięwzięcie jest realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu NCBiR. W ramach projektu przygotowano sześć kursów edukacyjnych w formie e-learningu typu MOOC (Massive Open Online Courses). Kursy mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i kompetencji w następujących zagadnieniach:

- Jakość wód powierzchniowych i jej ocena metodą bioindykacji, https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+SEJ_K3+2021_E2/about,

- Naturalne i antropogeniczne czynniki sprzyjające eutrofizacji,https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+SEJ_K4+2021_E2/about,

- Środowisko przyrodnicze na cyfrowo - kurs dla zastosowań edukacyjnych, https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+SEJ_K1A+2021_E2/about

- Środowisko przyrodnicze na cyfrowo - kurs dla zastosowań w planowaniu przestrzennym, https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+SEJ_K1B+2021_E2/about

- Lokalne i globalne zagrożenia środowiska, https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+SEJ_K5+2021_E2/about,

- Czytanie rzeźby terenu, https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+SEJ_K2+2021_E2/about.

Kursy będą realizowane od 14. września 2021 przez okres 5 tygodni.

Zapisy na kursy ruszyły 15. sierpnia - https://jeziory-mooc.home.amu.edu.pl/

Kontakt: e-mail: jeziory-mooc@amu.edu.pl, tel. 602 713 998 (dr Lech Kaczmarek).

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497