Data publikacji w serwisie:

Jakie powinno być miasto odporne na stres?

Czy sposób funkcjonowania miasta może mieć wpływ na nasze życie i zdrowie? Czy nasz styl życia wpływa na sposób funkcjonowania miasta? Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego zbadają, jakie powinno być “miasto odporne na stres”. Działać będą na podstawie doświadczeń wynikających z pandemii Covid-19.

Badania będą realizowane przez specjalistów z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury, a także neurobiologii, fizjologii i psychologii. Zespołem kieruje prof. Lidia Mierzejewska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Jak mówi naukowczyni, stres wynikający z pandemii związany jest ze zmianą potrzeb, oczekiwań i organizacji życia społeczno-gospodarczego mieszkańców, co z kolei wpływa na funkcjonowanie wielu elementów systemu miasta (komunikacja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia itp.), a poprzez sieć powiązań i zależności, na funkcjonowanie miasta jako całości. - Opracowanie skutecznych środków łagodzenia skutków i radzenia sobie ze stresem wynikającym z pandemii uznać zatem należy za priorytet - podkreśla prof. Lidia Mierzejewska. - Jest to tym bardziej istotne, że podwyższony poziom stresu wynikający z pandemii prawdopodobnie będzie trwał nawet po ustąpieniu zagrożenia wirusem. Chcąc zapewnić sobie trwały i zrównoważony rozwój, miasta, podobnie jak ich mieszkańcy, muszą zaadaptować się do nowych warunków i wykształcić trwałe mechanizmy odporności na stres - dodaje kierowniczka projektu.

W ramach projektu „Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)” naukowcy chcą opracować model takiego właśnie miejsca zamieszkania. W tym celu zaproponują sposoby radzenia sobie ze stresem poprzez tworzenie mieszkańcom zdrowych, bezpiecznych warunków życia i obsługi oraz dopasowanie struktury miasta do potrzeb i oczekiwań osób w nim mieszkających. Pomóc w opracowaniu modelu mają m.in. ankiety internetowe skierowane do mieszkańców Poznania, Swarzędza i Puszczykowa (https://mos.web.amu.edu.pl/badania/geoankieta/). Naukowcy planują również zbadanie poziomu kortyzolu (hormonu stresu) u wybranej grupy osób, a także rozmowy z miejskimi władzami oraz ekspertami. Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://mos.web.amu.edu.pl

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048