Data publikacji w serwisie:

Wśród najlepszych polskich uczelni znajduje się UAM

Znamy wyniki tegorocznego Rankingu Perspektyw – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 3 miejsce wśród uniwersytetów! Jest także 5 uczelnią w kraju. Oznacza to, że UAM utrzymał swoją silną pozycję w zestawieniu.

Ponadto, 8 kierunków studiów na UAM zostało uznanych za najlepiej prowadzone kierunki w całej Polsce. Są to: archeologia, filologia angielska, filologie obce, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja

UAM w Rankingu Perspektyw wyprzedziły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, a w ogólnej klasyfikacji uczelni akademickich także Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa.

- Mocna pozycja naszej uczelni w Rankingu Perspektyw nieustannie cieszy, a ocena kierunków potwierdza wysoką rangę kształcenia na UAM – komentuje na gorąco wyniki rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. – Od 10 lat znajdujemy się wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju. Pamiętajmy, że trudno nam, jako uniwersytetowi klasycznemu, konkurować z uczelniami technicznymi. Gratuluję zarówno tym, którzy nas wyprzedzili, jak i wszystkim uczelniom, które odniosły sukces w tegorocznym Rankingu – dodaje rektor UAM.

Całe zestawienie znajduje się na stronie: http://ranking.perspektywy.pl/2020/

W piątek, 17 lipca, odbyła się w Warszawie uroczysta gala, podczas której wręczono dyplomy wyróżnionym uczelniom.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497