Data wydarzenia:

Pokaz filmu „Polichromia turkowska. Wielkość talentu Józefa Mehoffera”

Zapraszamy na pokaz filmu „Polichromia turkowska. Wielkość talentu Józefa Mehoffera”, który odbędzie się 23 stycznia 2020 r. w Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10) w Salonie Mickiewicza (Salonie pod Kopułą) o godzinie 17.00.

Wstęp wolny.

Autorem filmu jest Krzysztof Paluszyński, reżyser, dokumentalista, zdobywca wielu nagród, w tym za głośny film „Megality. Historia sprzed 5500 lat". Jego najnowszy film poświęcony jest twórczości Józefa Mehoffera, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich, autora wielu polichromii i witraży. Przenosi widzów do katedry we Fryburgu, Skarbca Katedry Wawelskiej i zwłaszcza w przestrzeń kościoła w Turku. Przestrzeń szczególną, ponieważ kościół ten jest jedyną budowlą, której wystrój Mehoffer mógł w całości zaprojektować.

Projekcji będzie towarzyszyć dyskusja o twórczości Mehoffera z udziałem prof. Wojciecha Bałusa z IHS UJ i prof. UAM Michała Haakego z IHS UAM, konsultanta filmu.

Zobacz zapowiedź filmu:

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!