Data publikacji w serwisie:

Lab manager/research assisstant w grupie badawczej Michała Gduli PL | EN

Entuzjastyczna/y biolog molekularny poszukiwana/y do wsparcia zarządznia laboratorium oraz udziału w badaniach nad epigenetyczną regulacją ekspresji genów. | We are looking for enthusiastic molecular biologist to support lab management and experimental work on the role of epigenetic regulation of gene expression.

Instrukcje jak aplikować oraz więcej szczegółów na stronie: https://jobrxiv.org/job/institute-of-molecular-biology-and-biotechnology-adam-mickiewicz-university-in-poznan-poland-27778-lab-manager-research-assistant-in-molecular-biology-lab/

Wersja w PDF

Proszę o umieszczeniu w aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.


Job offer - Lab manager/research assisstant in the research group of Michał Gdula.

We are looking for enthusiastic molecular biologist to support lab management and experimental work on the role of epigenetic regulation of gene expression.

For instructions on how to apply and more details follow please the link below:

https://jobrxiv.org/job/institute-of-molecular-biology-and-biotechnology-adam-mickiewicz-university-in-poznan-poland-27778-lab-manager-research-assistant-in-molecular-biology-lab/

PDF file version

Please include in your application the consent clause:

‘’I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)."