Data publikacji w serwisie:

Doktorant w projekcie finansowanym przez NCN - Wydział Fizyki UAM

Doktorant będzie prowadził teoretyczne badania dotyczące kwazicząstek Majorany w transporcie przez układy niskowymiarowe, takie jak kropki kwantowe i molekuły. Zadaniem stypendysty będzie rozwinięcie formalizmu i adaptacja odpowiedniego oprogramowania do przeprowadzenia obliczeń transportu m.in. z wykorzystaniem metod numerycznej grupy renormalizacji. Do zadań doktoranta będzie także należało opracowanie i interpretowanie wyników, przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Wymagania:

 • tytuł magistra z fizyki bądź pokrewnego kierunku,
 • dyspozycyjność, chęć samodoskonalenia, wysoka motywacja do pracy,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 14 lutego 2019, 23:59
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: max. 36 miesięcy
Forma zatrudnienia: stypednium
Wysokość finansowania: 4500 zł miesięcznie
Rozpoczęcie: marzec 2019

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie aplikacji składającej się z:

 • podania/listu motywacyjnego w języku angielskim,
 • opinii promotora pracy magisterskiej lub opiekuna wcześniejszej działalności naukowej,
 • wykazu ocen ze studiów wraz ze średnią ocen,
 • życiorysu/CV zawierającego informacje dotyczące dotychczasowej edukacji, publikacji, udziału w projektach badawczych, staży, stypendiów, osiągnięć naukowych, wyróżnień, etc.,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Aplikację należy przesłać do kierownika projektu na adres elektroniczny weymann@amu.edu.pl do dnia 14 lutego 2019 roku. Wybrane osoby mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs zostanie zakończony po znalezieniu odpowiedniego kandydata.