Data publikacji w serwisie:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko studenta stypendysty w projekcie OPUS 11

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko studenta stypendysty w projekcie OPUS 11 pt. "Rozwój, agregacje larw oraz atraktanty chrząszcza nekrofagicznego z gatunku Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) (Silphidae)".

Nazwa Jednostki: Pracownia Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska: student - stypendysta

Wymagania:

- tytuł licencjata lub równoważny z biologii lub dziedziny pokrewnej

- specjalizacja z entomologii lub dziedziny pokrewnej

- doświadczenie w pracy badawczej

- znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

- Udział w badaniach atraktantów chrząszcza nekrofagicznego z gatunku Necrodes littoralis

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 październik 2019, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:
Stypendium: 1000 zł/miesiąc. Przewidziany okres finansowania: w ramach trwania Projektu OPUS 11, 9 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny (w tym dane kontaktowe) z opisem zainteresowań naukowych
2. Życiorys – CV uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe (np. publikacje, wyróżnienia i nagrody wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, udział w warsztatach i szkoleniach naukowych, udział w projektach badawczych etc)
3. Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata lub równoważnego oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające obecny status studenta (kierunek i rok / stopień studiów)

W CV należy umieścić informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z właściwą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).”

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena przesłanych dokumentów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu).
Zapytania oraz zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesyłać na adres: madan@amu.edu.pl (mgr Anna Mądra-Bielewicz)