Wybory 2020

Zebranie wyborcze dla dokonania wyboru rektora odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: Aula UAM.

UWAGA!

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ

Zawiesza się do odwołania zebrania wyborcze dla dokonania wyboru do kolegium elektorów w poszczególnych grupach wspólnoty Uniwersytetu.

Strony internetowe kandydatów:

Wybory UAM 2020 - ważne etapy

W bieżącym roku odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybory, które obejmować będą:

  1. wybór rektora - dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. wybór przedstawicieli do senatu;
  3. wybór przedstawicieli do rad naukowych dyscypliny, w tym rady w poszerzonym składzie zgodnie z § 47 ust. 1 statutu UAM;
  4. wybór przedstawicieli do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz prodziekana, o którym mowa w § 47 ust. 2;

na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 roku, a kończącą się w dniu 31 sierpnia 2024 roku.


Uchwały Komisji Wyborczej

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie liczby elektorów w kolegium elektorów UniwersytetuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie liczby elektorów w kolegium elektorów Uniwersytetu (192.9 KB)
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 2/2020 z dn. 27.02.2020r. w spr. zmiany uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 1/2020 z dn. 30.01.2020 r. w spr. liczby elekt. w kol.elektorów -zmieniającyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 2/2020 z dn. 27.02.2020r. w spr. zmiany uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 1/2020 z dn. 30.01.2020 r. w spr. liczby elekt. w kol.elektorów -zmieniający (119.0 KB)
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów w kolegium elektorów zgodnie z § 168 ust. 2-4 oraz § 1Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów w kolegium elektorów zgodnie z § 168 ust. 2-4 oraz § 1 (142.0 KB)
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 4/2020 z dn. 27.02.2020 roku w spr. ustalenia szczeg. kalendarza czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz w wyborach RektoraObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 4/2020 z dn. 27.02.2020 roku w spr. ustalenia szczeg. kalendarza czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz w wyborach Rektora (138.8 KB)
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 5/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zebrań wyborczych dla dokonania wyboru do kolegium elektorów w poszczególnych grupach wspólnoty UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 5/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zebrań wyborczych dla dokonania wyboru do kolegium elektorów w poszczególnych grupach wspólnoty UAM (464.1 KB)
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 6/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu...Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 6/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu... (201.4 KB)
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 7/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach do senatu...Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 7/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w wyborach do senatu... (192.1 KB)