Na dole ekranu znajduje się szczegółowa informacja w pliku PDF do pobrania. Zawiera ona również zrzuty ekranu ilustrujące poszczególne kroki.

Skrócona instrukcja głosowania

1.

Logowanie

Należy zalogować się na stronę: wybory.amu.edu.pl. Jest to system przygotowany na proces wyborów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2.

Wybór "Moje ankiety"

Z lewej strony wybieramy opcję "Moje ankiety". Następnie, z prawej strony, wybieramy "Rozpocznij wypełnianie ankiety". Komunikat "Brak ankiet" oznacza, że głosowanie w Twoim okręgu jeszcze się nie rozpoczęło.

3.

Przejście do ekranu wyborów

Po wybraniu swojego okręgu klikamy "Dalej" i przechodzimy do ekranu, na którym znajdują się kandydaci w danym okręgu.

4.

Głosowanie

Liczba możliwych głosów do oddania równa się liczbie mandatów w danym okręgu. Po zaznaczeniu maksymalnej dozwolonej liczby kandydatów, system uniemożliwi zaznaczenie kolejnego. Żeby uzyskać tę możliwość, odznaczyć należy uprzednio zaznaczenie przy innym kandydacie. Po dokonaniu wyboru kliknąć należy "Dalej".

5.

Potwierdzenie wyboru

Przedostatni ekran zawiera jedynie informację o konieczności wysłania zaznaczonych wyborów. Kliknąć należy opcję "Dalej".

6.

Wysłanie

Na ostatnim ekranie potwierdzamy chęć wysłania karty do głosowania. UWAGA! Aby zakończyć proces, kliknąć należy "Prześlij". Na końcowym ekranie widnieć będzie potwierdzenie, że głos został oddany. UWAGA! Po kliknięciu tej opcji niemożliwa będzie już zmiana dokonanych wyborów.

Szczegółowa instrukcja głosowania

Plik
Instrukcja głosowania w wyborach do senatuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Instrukcja głosowania w wyborach do senatu (1.3 MB)