Data publikacji w serwisie:

Komunikat Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza Uniwersytetu informuje, że w wyborach na rektora na kadencję 2020-2024 Rada Uczelni zgłosiła dwóch kandydatów na rektora:

  • prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską
  • prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego.

Otwarte zebranie wspólnoty Uniwersytetu, o którym mowa w § 170 ust. 7 Statutu UAM, na którym kandydaci przedstawią swój program wyborczy odbędzie się zdalnie w dniu 23 czerwca o godz. 11.00 w formie transmisji internetowej. Transmisja internetowa będzie prowadzona przez Studio Filmowe UAM.

Społeczność akademicka może kierować pytania do kandydatów na maila: pytanie_do_rektora@amu.edu.pl w dniu 22 czerwca br. w godz. 8.00-15.00. Przesłane pytania zostaną przekazane kandydatom na rektora. Kandydaci na rektora odpowiedzą na pytania po przedstawieniu swojego programu wyborczego. Nie będzie możliwości zadawania pytań bezpośrednio podczas transmisji internetowej.

W imieniu Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu