Data publikacji w serwisie:

Uchwały w sprawie wyborów

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami w sprawie wyborów oraz zarządzeniem rektora i wykazem dokumentów.


Uchwała nr 375/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 376/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby członków komisji wyborczej Uniwersytetu dla przeprowadzenia wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 377/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji wyborczej Uniwersytetu dla przeprowadzenia wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 378/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wyborczej Uniwersytetu

Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia trybu i warunków przeprowadzenia postępowania wyłaniającego kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w postępowaniu wyborczym 2020 roku

Dokumenty:

Zarządzenie nr 418/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia formularza oświadczenia o spełnianiu wymogów do objęcia funkcji lub uzyskania członkostwa w kolegium elektorów oraz w ciele wskazującym kandydata na dziekana oraz prodziekana

Zgłoszenie kandydata do kolegium elektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oświadczenie lustracyjne