Data publikacji w serwisie:

Wybory UAM 2020 - ważne etapy

W bieżącym roku odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybory, które obejmować będą:

  1. wybór rektora - dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. wybór przedstawicieli do senatu;
  3. wybór przedstawicieli do rad naukowych dyscypliny, w tym rady w poszerzonym składzie zgodnie z § 47 ust. 1 statutu UAM;
  4. wybór przedstawicieli do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz prodziekana, o którym mowa w § 47 ust. 2;

na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 roku, a kończącą się w dniu 31 sierpnia 2024 roku.