Data publikacji w serwisie:

Wyniki wyborów do kolegium elektorów 2020

11 marca 2020 roku odbyło się zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu dla wszystkich okręgów wyborczych.

Okręg nrWyniki wyborów do kolegium elektorów
2

Prof. dr hab. Jerzy Fiećko

Prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska

Prof. UAM dr hab. Monika Miazek-Męczyńska

Prof. UAM dr hab. Aleksander Mikołajczak

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

Prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz

Prof. UAM dr hab. Wojciech Otto

Prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński

Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik

4

Prof. UAM dr hab. Rafał Koschany

Prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer

Prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz

6

Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński

9

Prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak

Prof. UAM dr hab. Jolanta Kurosz

Prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała

Prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba

12

Prof. UAM dr hab. Magdalena Fedorowicz

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska

Prof. dr hab. Tomasz Nieborak

Prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Prof. UAM dr hab. Michał Skąpski

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak

13

Prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

14

Prof. dr hab. Marek Krajewski

Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska

15

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak

Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski