Data publikacji w serwisie:

Zgłoszenia kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9 marca 2020 roku w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W poniedziałek 9 marca złożyli w Radzie Uczelni wymagane dokumenty.

Wybory odbędą się 8 maja. Zgłoszeni w poniedziałek kandydaci, spełniający wymogi formalne, zostaną następnie przedstawieni Senatowi uczelni, który zbierze się 30 marca. Kandydaci zaprezentują także członkom Rady swoje plany i zamierzenia na najbliższą kadencję.  Pozytywnie zaopiniowane przez senatorów kandydatury Rada Uczelni wskaże komisji wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor wybrany zostanie przez kolegium elektorów 8 maja.

Chęć kierowania uczelnią od października 2020 roku wyrazili w poniedziałek: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Rada Uczelni przekazała Rektorowi UAM, Przewodniczącemu Senatu zgłoszenia kandydatów.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym