Harmonogram zebrań wyborczych dla dokonania wyboru do kolegium elektorów

Okręg nr data i miejsce zebrania
1 18 marca, godz. 9.00, Coll. Heliodori Święcicki, Aula
2 13 marca, godz. 9.00, Coll. Maius, sala Śniadeckich
3 18 marca, godz. 12.00, Coll. Novum, sala C-3
4 12 marca, godz. 9.00, zespół budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego, sala nr I w budynku AB
5 16 marca, godz. 10.30, Collegium Historicum, sala 1.43
6 12 marca, godz. 9.00, zespół budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego, sala nr 215 w budynku C
7 16 marca, godz. 9.00, Coll. Historicum, Aula im. Gerarda Labudy 1.71
8 16 marca, godz. 9.00, Coll. Historicum, sala nr 124
9 13 marca, godz. 12.00, budynek dydaktyczny Wydziału Teologicznego, sala nr 103
10 16 marca, godz. 12.00, Coll. Geographicum, sala nr 13
11 17 marca, godz. 9.00, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, sala 43
12 13 marca, godz. 10.00, Coll. Iuridicum Novum, sala Zeta
13 12 marca, godz. 12.00, zespół budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego, sala nr 70 w budynku AB
14 12 marca, godz. 12.00, zespół budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego, sala nr 312 w budynku D
15 12 marca, godz. 14.00, zespół budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego, sala nr 508 w budynku D
16 17 marca, godz. 9.00, Coll. Chemicum, sala nr 257
17 17 marca, godz. 12.00, Coll. Physicum, Audytorium im. A. Piekary
18 17 marca, godz. 12.00, Coll. Mathematicum, sala 33/34
19 20 marca, godz. 15.00, Coll. Biologicum, Aula im. Józefa Paczoskiego
20 16 marca, godz. 12.00, Coll. Geographicum, sala nr 3
21 19 marca, godz. 11.00, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, sala E344
22 19 marca, godz. 11.00, Instytut Kultury Europejskiej, sala 2.01
23 24 marca, godz. 12.00, Aula UAM
24 24 marca, godz. 13.00, Coll. Historicum, Aula im. Gerarda Labudy 1.71
25 20 marca, godz. 9.00, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Aula
26 20 marca, godz. 9.00, Coll. Physicum, Audytorium im. F. Kaczmarka
27 27 marca, godz. 9.00, Coll. Biologicum, Aula im. Józefa Paczoskiego
28 24 marca, godz. 9.00, Aula UAM
29 23 marca, godz. 9.00, Coll. Physicum, Audytorium im. F. Kaczmarka
30 23 marca, godz. 9.00, czytelnia Nova Biblioteki Uniwersyteckiej
31 23 marca, godz. 12.00, Aula UAM