Prorektorzy UAM na kadencję 2020-2024

Na zebraniu w dniu 7 lipca br. Kolegium Elektorów wyraziło zgodę na powołanie do pełnienia funkcji prorektora następujących osób:

prof. dr hab. Michał Banaszak

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

prof. dr hab. Zbyszko Melosik

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

prof. dr hab. Joanna Wójcik

Dokumenty

Protokół z zebrania Kolegium Elektorów w dniu 7 lipca 2020 rokuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Protokół z zebrania Kolegium Elektorów w dniu 7 lipca 2020 roku (204.3 KB)