Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kadencja 2020-2024

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni:

Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prof. dr hab. Paweł Churski

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prof. dr hab. Józef Dobosz

prof. dr hab. Jerzy Jaworski

Prof. UAM dr hab. Jakub Kosicki

Prof. dr hab. Maciej Krawczyk

Prof. dr hab. Maciej Kubicki

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Prof. dr hab. Bogusława Łęska

Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz

Prof. dr hab. Izabela Makałowska

Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Prof. dr hab. Andrzej Michałowski

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk

Prof. dr hab. Robert Pietrzak

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz

Prof. dr hab. Marek Smolak

Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński

Prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński

Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Prof. dr hab. Piotr Urbański

Prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak

Prof. dr hab. Ireneusz Weymann

Prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak

Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni:

Dr Wiesław Banach

Dr Radosław Bul

Mgr Karolina Freitag

Dr Jakub Grajewski

Dr Bartosz Hordecki

Dr Katarzyna Jankowiak

Dr Urszula Kowalska-Nadolna

Dr Katarzyna Marcisz

Dr Izabela Sellmer

Przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Beata Ciesielska

Mgr Dominika Gapska

Mgr Artur Ratajszczak

Mgr Krzysztof Rymer

Dr Magdalena Szafran

Dr Marcin Wysocki

Przedstawiciel doktorantów:

mgr inż. Adam Młynarczyk

Przedstawiciele studentów (od 01.09.2022 r.):

Julia Przybyłowska – Przewodnicząca Samorządu Studentów UAM

Artur Bagdasarian

Jakub Balmowski

Bogumila Białecka

Anna Gołębiowska

Kamil Kalka

Zuzanna Klawikowska

Wojciech Krzyżanek

Mikołaj Łukomski

Przemysław Raczyk

Bartłomiej Wawrykiewicz