Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów w kolegium elektorów zgodnie z § 168 ust. 2-4 oraz § 160 ust. 5 Statutu UAM

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt 2 uchwały nr 375/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów w Uniwersytecie na kadencję 2020-2024 Komisja Wyborcza Uniwersytetu ustala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala  się  następujące  okręgi  wyborcze  dla  dokonania  wyboru  elektorów  w  grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni:

  Nr okręgu

   

  Liczba mandatów

  1

  Wydział Anglistyki

  5

  2

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

  15

  3

  Wydział Neofilologii

  11

  4

  Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

  5

  5

  Wydział Archeologii

  2

  6

  Wydział Filozoficzny

  3

  7

  Wydział Historii

  8

  8

  Wydział Nauk o Sztuce

  2

  9

  Wydział Teologiczny

  4

  10

  Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  2

  11

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

  5

  12

  Wydział Prawa i Administracji

  8

  13

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki

  2

  14

  Wydział Socjologii

  2

  15

  Wydział Studiów Edukacyjnych

  5

  16

  Wydział Chemii

  10

  17

  Wydział Fizyki

  7

  18

  Wydział Matematyki i Informatyki

  5

  19

  Wydział Biologii

  14

  20

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

  6

  21

  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

  2

  22

  Instytut Kultury Europejskiej Gniezno

  2

 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni:
  1. w Centrum Zaawansowanych Technologii realizują swoje prawo wyborcze do kolegium elektorów na zebraniu wyborczym w okręgu nr 16;
  2. w Centrum Nanobiomedycznym realizują swoje prawo wyborcze do kolegium elektorów na zebraniu wyborczym w okręgu nr 17;
  3. w Collegium Polonicum w Słubicach i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu realizują swoje prawo wyborcze do kolegium elektorów na zebraniu wyborczym w okręgu nr 19;
  4. w jednostkach nie wymienionych w pkt 1-3 realizują swoje prawo wyborcze do kolegium elektorów na zebraniu wyborczym w okręgu nr 2.

§ 2

Ustala się następujące okręgi wyborcze dla dokonania wyboru elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor uczelni i profesor:

Nr okręgu

 

Liczba mandatów

23

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

10

24

Szkoła Nauk Humanistycznych

2

25

Szkoła Nauk Społecznych

6

26

Szkoła Nauk Ścisłych

4

27

Szkoła Nauk Przyrodniczych

4

28

Jednostki Uniwersytetu nie wchodzące w obręb okręgów nr 23-27

6

§ 3

Ustala  się  następujące  okręgi  wyborcze  dla  dokonania  wyboru  elektorów  w  grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Nr okręgu

 

Liczba mandatów

29

Pracownicy badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni

2

30

Pracownicy biblioteczni

2

31

Pracownicy Uniwersytetu nie będący nauczycielami akademickimi nie wchodzący w obręb okręgów 29-30

7

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder