Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia).

To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Udział w zajęciach jest odpłatny. Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo. Spotkania odbywają się w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Kursy prowadzone będą w następujących blokach tematycznych:

  • nauki humanistyczne (Wydziały: Anglistyki; Neofilologii; Filologii Polskiej i Klasycznej; Historyczny; Teologiczny; Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu),
  • nauki prawno-społeczne (Wydziały: Prawa i Administracji; Nauk Społecznych; Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; Studiów Edukacyjnych),
  • nauki przyrodnicze i ścisłe (Wydziały: Chemii, Fizyki, Matematyki i Informatyki, Biologii, Nauk Geograficznych i Geologicznych).

Zapraszamy! Podejmij naukę w jednym z największych i najlepszych uniwersytetów w Polsce. Wystarczy jedna decyzja, a znajdziesz się w salach wykładowych i laboratoriach UAM, wysłuchasz wykładów na najwyższym poziomie. Zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności, dzięki którym rozwiniesz swoje zainteresowania i podniesiesz kompetencje zawodowe. Będziesz mieć możliwość podjęcia dyskusji z autorytetami naukowymi, a jednocześnie spotkania innych pasjonatów i osób o podobnych zainteresowaniach.

Żeby zapisać się na kurs wystarczy wejść na stronę UO, wybrać zajęcia i uregulować opłatę. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Otwarty UAM

ul. Św. Marcin 78 (Collegium Martineum), pok.120, I piętro;

61-809 Poznań,

tel. 61 829 47 50

email: uo@amu.edu.pl

lub

Pełnomocnik Rektora d/s Uniwersytetu Otwartego

prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak

witold.mazurczak@amu.edu.pl

Facebook UO