• Projekt Statutu UAM - nowa wersja

    Prześlij sugestie do 8 marca 2019 roku

  • Statut UAM

    Wydanie specjalne Życia Uniwersyteckiego poświęcone Statutowi UAM

  • XXII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

    Weź udział

  • Wolny dostęp do zasobów etnograficznych UAM

    Zobacz i pobierz: zdjęcia, filmy, książki

Najważniejsze wiadomości

Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Na renomę uczelni wpływa tradycja sięgająca początków XVI wieku, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa. Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają....
  • 335kierunków i specjalności
  • 3najlepszy uniwersytet w Polsce
  • 100lat – w tym roku obchodzimy stulecie

Badania naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Na UAM badania prowadzone są w kilkudziesięciu dziedzinach nauki. W zespołach międzynarodowych i krajowych realizowanych jest obecnie 613 projektów badawczych,na które pozyskano środki w wysokości 300 mln złotych. Rezultaty badań opublikowane zostały w 8 034 artykułach i monografiach w prestiżowych ogólnopolskich i światowych czasopismach oraz podczas 300 zorganizowanych na UAM międzynarodowych i krajowych konferencjach i sesjach naukowych....
  • 613krajowych i międzynarodowych projektów
  • 300mln zł na badania
  • 8000naukowych publikacji rocznie
  • 2897miejsc w akademikach
  • 80kierunków studiów
  • 50studiów podyplomowych

Życie studenckie UAM

Na UAM studiuje ponad 40 000 osób. Uniwersytet oferuje również studia doktoranckie i podyplomowe, na których jest łącznie prawie 3000 słuchaczy.Dowiedz się więcej o życiu studenckim na UAM. Wykorzystaj wszystkie możliwości, które dostajesz dzięki studiowaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu....

Współpraca

Na UAM studiuje ponad 40 tysięcy osób, a około 5 tysięcy pracuje. Współpracujemy z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie.Jeśli chciałbyś dołączyć do nas, zobacz aktualne oferty pracy, a także ogłoszone zamówienia publiczne.
  • 0,7mld zł budżetu
  • 2996nauczycieli akademickich
  • 2181pracowników niebędących nauczycielami