• Inauguracja nowego roku akademickiego

 • Inauguracja na cztery berła

  Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019

 • List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

  z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

 • Organizacja roku akademickiego 2018/2019

  Zobacz organizację roku

Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych polskich uniwersytetów oraz godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego - pereł systemu edukacyjnego dawnej RzeczypospolitejDziś nasz Uniwersytet, od lat we wszystkich rankingach sytuujący się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych, przeżywa okres wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego......
 • 280kierunków i specjalności
 • 3najlepszy uniwersytet w Polsce
 • 100lat – w tym roku obchodzimy stulecie

Badania naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Na UAM badania prowadzone są w kilkudziesięciu dziedzinach nauki. W zespołach międzynarodowych i krajowych realizowanych jest obecnie 613 projektów badawczych,na które pozyskano środki w wysokości 300 mln złotych. Rezultaty badań opublikowane zostały w 8 034 artykułach i monografiach w prestiżowych ogólnopolskich i światowych czasopismach oraz podczas 300 zorganizowanych na UAM międzynarodowe i krajowe konferencjach i sesji naukowych....
 • 613krajowych i międzynarodowych projektów
 • 300mln zł na badania
 • 8000naukowych publikacji rocznie
 • 2897miejsc w akademikach
 • 80kierunków studiów
 • 50studiów podyplomowych

Życie studenckie UAM

Na UAM studiuje ponad 40 000 osób. Uniwersytet oferuje również studia doktoranckie i podyplomowe, na których jest łącznie prawie 3000 słuchaczy.Dowiedz się więcej o życiu studenckim na UAM. Wykorzystaj wszystkie możliwości, które dostajesz dzięki studiowaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu....

Współpraca

Na UAM studiuje ponad 40 tysięcy osób, a około 5 tysięcy pracuje. Współpracujemy z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie.Jeśli chciałbyś dołączyć do nas, zobacz aktualne oferty pracy, a także ogłoszone zamówienia publiczne.
 • 0,7mld zł budżetu
 • 2996nauczycieli akademickich
 • 2181pracowników niebędących nauczycielami