Studenci z niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jeden z pierwszych w Polsce realizuje strategię Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy, oferujemy szereg pomocy, m.in.:

 • stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych;
 • Racjonalne dostosowania procesu kształcenia dopasowana do potrzeb i możliwości studenta/tki;
 • wsparcie asystenta dydaktycznego/ tłumacza języka migowego;
 • wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM lub przenośnych pętli induktofonicznych;
 • miejsce w domach studenckich przystosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS. Zbyszko i Jagienka);
 • działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”;
 • lektoraty języka angielskiego dla studentów nie(do)słyszących w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
 • zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów nie(do)słyszących;
 • zajęcia logopedyczne;
 • spotkania z konsultantem ds. trudności w procesie studiowania;
 • udział w obozach sportowych i szkoleniowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego w Gdańsku, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku).

Więcej informacji udzielają:

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Samodzielny referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Krzysztof Osóbka
e-mail: Krzysztof.osobka@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 
60-780 Poznań 
tel: 061 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny

Koniecznie pobierz informator!