Asystent na Start

O programie

Program „Asystent na Start” to innowacja wprowadzona na UAM. Asystent na Start to osoba, która swoimi działaniami i znajomością Uniwersytetu będzie wspierać nowo przyjętych studentów w rozpoczynanej przez nich akademickiej przygodzie.Asystent zawiera umowę-zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy oraz rachunku.

Do kogo jest skierowany projekt?

O wsparcie Asystenta na Start mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, w spektrum autyzmu, z ADHD i innymi trudnościami, które zaczynają studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ramy czasowe programu

Asystent ma wspierać studenta przez 5 ostatnich dni września i pierwszy miesiąc studiów. Ma być dostępny dla studenta w trakcie jego zajęć dydaktycznych oraz na godzinę przed ich rozpoczęciem i godzinę po ich zakończeniu (dostępność telefoniczna, mailowa), w celu pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania na zajęcia i z zajęć do miejsca zamieszkania.

Zadania Asystenta na Start

Do zadań asystenta należy:

 • wskazanie najprostszej i najlepszej z perspektywy wspieranego studenta drogi na uczelnię – do budynków uczelni, w których odbywać się będą jego zajęcia dydaktyczne i w których student będzie załatwiał sprawy związane ze studiowaniem,
 • pomoc w poruszaniu się po wydziale studenta,
 • pomoc w zaaklimatyzowaniu się wśród studentów ze studiowanego kierunku,
 • pomoc w spotkaniach dydaktycznych online (jeśli takie będą miały miejsce) – gdzie się połączyć, za pomocą jakich narzędzi, w jaki sposób obsługiwać te narzędzia, jak się na nie zalogować itp.
 • wyjaśnienie złożoności systemu USOS – jak działa, do czego służy, jak się do niego zalogować, gdzie się zapisać na zajęcia itp.
 • podpowiedzenie, gdzie zgłosić się w przypadku problemów z logowaniem do systemów informatycznych uczelni,
 • przekazanie treści prezentowanych w sposób niedostępny dla osoby wspieranej tak, by były dla niej dostępne (np. audiodeskrypcja prezentacji multimedialnej czy przepisanie materiałów audio wykorzystywanych na zajęciach),
 • wyjaśnienie, gdzie, kiedy i w jaki sposób należy złożyć różne wnioski i dokumenty w pierwszych dniach studiowania,
 • pomoc w docieraniu na zajęcia sportowe czy koła naukowe,
 • pomoc w znalezieniu asystenta po zakończeniu współpracy z „Asystentem na Start”.

Cechy Asystenta na Start

Asystent na Start to osoba, która powinna być:

 • komunikatywna,
 • uśmiechnięta,
 • punktualna,
 • skrupulatna,
 • życzliwa,
 • empatyczna,
 • rzetelna,
 • zorganizowana,
 • otwarta na różnorodność i wspieranie,
 • elastyczna, dostosowująca się do potrzeb studenta,
 • chętna do udzielania pomocy,
 • posługująca się tym samym językiem, bądź znająca język studenta, którego wspiera,
 • odpowiedzialna za swoje decyzje i działania (np. robi czytelne notatki nie tylko dla siebie, ale i drugiej osoby),
 • potrafiąca wyjaśniać w sposób jasny i precyzyjny (przekazywanie informacji znanymi kanałami),
 • uczęszczająca pilnie na zajęcia.

Jak uzyskać pomoc asystenta?

 1. Aby wziąć udział w projekcie jako uczestnik (student rozpoczynający studia na UAM), należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Student UAM, który chciałby zostać asystentem, może zgłosić się przez formularz dostępny tutaj.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktuje się z Tobą pracownik Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, aby rozpoznać Twoje potrzeby w zakresie wsparcia w ramach programu.
 3. Pracownik Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami znajdzie pasującego do Ciebie asystenta, z którym będziesz mógł się spotkać w ostatnim tygodniu września, a wcześniej obie strony otrzymają do siebie wzajemny kontakt.
 4. Twoim zadaniem będzie złożenie wniosku o Asystenta na Start (.pdf).
 5. Twój asystent spotka się z nami w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, tel. 61 829 12 10, w celu podpisania umowy-zlecenie.

Jak przebiega praca asystenta?

 1. Asystent systematycznie wypełnia Kartę pracy (.pdf).
 2. Po zakończeniu miesięcznego programu asystent składa w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wypełnioną i podliczoną Kartę pracy asystenta, rachunek do umowy oraz załącznik do umowy zlecenia.
 3. Wynagrodzenie wypłacane jest przez UAM na konto bankowe wskazane przez asystenta.

.

Chcesz uzyskać pomoc asystenta?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą, jeśli zgłosi się do nas osoba, która będzie gotowa zostać Twoim asystentem!Wypełnij formularz zgłoszeniowy

.

Chcesz zostać asystentem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą, jeśli zgłosi się do nas osoba, która potrzebuje Twojego wsparcia!Wypełnij formularz zgłoszeniowy

.

Innowacja „Asystent na Start” jest częścią projektu POWR.03.05.00-00/A095/19-00 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty

Informacje o programie „Asystent na Start”Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Informacje o programie „Asystent na Start” (623.4 KB)
Regulamin programu „Asystent na Start”Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin programu „Asystent na Start” (316.8 KB)
Wniosek o przyznanie Asystenta na StartObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wniosek o przyznanie Asystenta na Start (556.6 KB)
Zakres zadań Asystenta na StartObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zakres zadań Asystenta na Start (296.2 KB)
Karta pracy Asystenta na StartObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Karta pracy Asystenta na Start (388.9 KB)

Masz pytania? Skontaktuj się!

pracownicy BWOS

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114
60-780 Poznań

Dominika Hoft

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami

Bartosz Zakrzewski

Starszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami