Asystent dydaktyczny osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego. Zainteresowany/a taką pomocą samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą funkcję asystenta kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny).

Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej Karty pracy asystenta.

Jaka pomoc?

Przykładowe formy pomocy:

 • asysta w dotarciu na uczelnię (tzw. transport zewnętrzny – nie dotyczy transportu organizowanego przez UAM) na zajęcia objęte planem studiów,
 • asysta w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy zajęciami (tzw. transport wewnętrzny),
 • pomoc w sporządzaniu notatek, kserowaniu,
 • pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych,
 • pomoc podczas załatwiania spraw w dziekanacie lub podczas konsultacji z prowadzącym zajęcia,
 • inna pomoc (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Asystent dydaktyczny osoby z niepełnosprawnością wykonuje tylko zdania związane z procesem studiowania lub prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Nie pełni funkcji asystenta osobistego. Pomoc w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem nie jest objęta umową i wliczana w wynagradzany czas pracy asystenta.

Za asystę w dotarciu na zajęcia uważa się wyłącznie pomoc w korzystaniu z komunikacji publicznej – nie wlicza się w ten czas transportu organizowanego przez UAM.

Dla kogo?

O wsparcie asystenta dydaktycznego mogą ubiegać się wszystkie osoby, którym z powodu niepełnosprawności trudniej jest w pełni uczestniczyć w zajęciach życia akademickiego, np. ze względu na obiektywne trudności w notowaniu, trudności w poruszaniu się, czy komunikacji z grupą i wykładowcami. Z pomocy asystentów korzystają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności: studenci, doktoranci czy pracownicy prowadzący działalność naukowo-badawczą.

Jak uzyskać pomoc asystenta?

 1. Znajdź osobę, która będzie twoim asystentem dydaktycznym.
 2. Wraz z asystentem umów się na spotkanie w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Grunwaldzka 6 pok. 114: tel. 61 829 22 43/ 20 55.
 3. Przemyśl dokładnie, jakiej formy pomocy będziesz potrzebować – wraz z asystentem wstępnie oszacujcie liczbę godzin pracy asystenta w semestrze. Można to zrobić na podstawie liczby godzin zajęć w semestrze na Twoim kierunku.
 4. Przyjdź do Biura na ul. Grunwaldzką 6, pok. 114. razem z osobą, która ma zostać Twoim asystentem.
 5. Na spotkaniu z pracownikiem biura przygotujesz wniosek o asystenta (pobierz).
 6. Na spotkaniu w Biurze przygotujemy umowę dla asystenta.
 7. Asystent systematycznie wypełnia Kartę pracy - każdy rodzaj pomocy asystenta musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem pracownika UAM (np. prowadzącego zajęcia czy pracownika biblioteki).
 8. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego pracy asystent składa w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wypełniona i podliczoną Kartę pracy asystentaRachunek do umowy oraz Załącznik do umowy zlecenia.
 9. Wynagrodzenie wypłacane jest przez UAM na konto bankowe wskazane przez asystenta.

Jak przebiega praca asystenta?

 1. Asystent systematycznie wypełnia Kartę pracy - każdy rodzaj pomocy asystenta musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem pracownika UAM (np. prowadzącego zajęcia czy pracownika biblioteki).
 2. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego pracy asystent składa w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wypełniona i podliczoną Kartę pracy asystentaRachunek do umowy oraz Załącznik do umowy zlecenia.
 3. Wynagrodzenie wypłacane jest przez UAM na konto bankowe wskazane przez asystenta.

Pytania dotyczące wsparcia asystenta dydaktycznego:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114

60-780 Poznań

tel. 61 829 20 55

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz

e-mail: arutz@amu.edu.pl

tel.: 61 829 20 55

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami 

Dominika Hoft

e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl

tel. 61 829 22 43

Lista dokumentów

Wniosek o asystenta dydaktycznegoObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o asystenta dydaktycznego (146.5 KB)
Karta pracy asystentaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Karta pracy asystenta (161.5 KB)
Rachunek do umowyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Rachunek do umowy (39.0 KB)
Załącznik nr 1 do umowy zlecenia Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Załącznik nr 1 do umowy zlecenia (18.9 KB)