Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania dla studentów UAM

Zapraszamy studentów naszej Uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie psychologiczne nakierowane na:
  • efektywne uczenie się i studiowanie
  • nadrabianie ew. zaległości w studiach
  • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej
  • skuteczne zarządzanie własnym czasem
  • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych
  • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych
  • satysfakcjonujące spełnianie się w relacjach z innymi ludźmi

Studentów, którzy chcieliby skorzystać z psychologicznych konsultacji zapraszamy na dyżury Psychologicznego Konsultanta ds. Procesu Studiowania dla Studentów UAM lub prosimy o kontakt telefoniczny bądź też e-mailowy:

Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania dla Studentów UAM
mgr Szymon Hejmanowski
ul. Grunwaldzka 6 pok. 113
60-780 Poznań
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania.