Transport dla studentów niepełnosprawnych

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport: 27 września 2018 r.

W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów.

Transport może zostać przyznany studentowi:

 1. na cały rok akademicki
 2. na okres zimowy tj. 1 grudnia - 1 marca

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

1. Osoby wnioskujące po raz pierwszy.

 • Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami
 • Wypełnij kwestionariusz on-line osoby ubiegającej się o transport dostępny pod linkiem:
  http://bit.ly/2eBrb5v (wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ)
 • Wymagane załączniki (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisany Regulamin korzystania z usług transportowych) dostarcz w wersji papierowej do Biura UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań do dnia 27 września 2018 r.
 • Po otrzymaniu wiadomości od naszego konsultanta przyjdź na spotkanie z komisją transportową, która odbędzie się w czwartek 4 października o godzinie 17:00 w DS. Jowita - ul. Zwierzyniecka 7, sala A (http://dsjowita.home.amu.edu.pl/).

W komisji transportowej zasiadają:

 • Przedstawiciel/ka Biura UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych
 • Specjalista/ka z zakresu fizjoterapii
 • Reprezentant Działu Nauczania UAM
 • Reprezentant/ka Parlamentu Samorządu Studentów UAM
 • Reprezentant/ka Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"

2. Osoby wnioskujące o kontynuację transportu w roku akademickim 2018/2019

 • OŚWIADCZENIE WOLI o przedłużeniu możliwości korzystania z usług transportowych.
 • Wypełnić formularza on-line z zapotrzebowaniem na transport dostępnego pod linkiem: http://bit.ly/2eBrb5v (wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ)

Osoby chcące kontynuować korzystanie z transportu NIE MUSZĄ przybywać na spotkanie się z komisja transportową.

Raporty o korzystaniu z transportu
W roku akademickim 2017/2018 NIE SĄ WYMAGANE podpisy pracowników na raporcie. Studenci sami potwierdzają własnym podpisem korzystanie z transportu w danym dniu. Wzór zaktualizowanego raportu do pobrania TUTAJ.
Jednocześnie przypominamy, że składanie raportów jest OBOWIĄZKOWE - do 7 dnia każdego miesiąca.

Dokumenty pomocne przy organizacji transportu

Regulamin korzystania z transportuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin korzystania z transportu (313.1 KB)
Wniosek o transportObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wniosek o transport (436.5 KB)
Raport korzystania z transportuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Raport korzystania z transportu (487.5 KB)