Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Intercultural Communication to wyjątkowy program magisterski prowadzony w całości w języku angielskim. Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program stanowi wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom:

Atuty kierunku

Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg znacznej elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie trwale współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika studiów kulturoznawczych sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów z dopasowaniem sobie ciekawej oferty programowej za granicą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Nasi Absolwenci pracują w instytucjach kultury, współtworzą ważne inicjatywy artystyczne w Polsce i wielu krajach Europy, prowadzą działalność animacyjną, społeczną, artystyczną w wielu stowarzyszeniach, tworzą również poznańską kulturę klubową. Współtworzą obieg wydawniczy i krytyczno-artystyczny, są związani z wieloma czasopismami i wydawnictwami. Zajmują się także innymi dziedzinami: wśród naszych byłych studentów są pracownicy w obszarze mediów, reklamy, turystyki kulturowej, biznesu.