Lingwistyka stosowana, specjalność Empirical Linguistics and Language Documentation - studia w języku angielskim

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis kierunku

Studia magisterskie Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo) prowadzone w języku angielskim to studia dla tych, którzy interesują się językiem i językami (w tym mniej znanymi), ale również społecznymi, kulturowymi, politycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju i użycia języka.

Profil absolwenta stanowi odpowiedź na światowe zapotrzebowanie w zakresie działań na rzecz dokumentacji języków, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów językowych i wpisuje się w nurt szybko rozwijającej się dziedziny tzw. „humanistyki cyfrowej”.

Kształcenie w języku angielskim umożliwi studentom doskonalenie znajomości tego języka oraz przygotuje ich do pracy w międzynarodowych zespołach. W zajęciach dużą rolę odgrywać będzie kwestia zastosowania wiedzy w praktyce.

Wybrane przedmioty

  • English for academic purposes
  • Language typology and descriptive linguistics
  • Methods and applications: Sociolinguistics
  • Statistics for linguistic analyses