Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

socjoterapia i promocja zdrowia

Opis kierunku

Studia wyposażają studentów w wiedzę z zakresu socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Ponadto podczas zajęć poznaje formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno w obszarze rozwijania zasobów i kompetencji osobistych jak również pomocy w problemach w funkcjonowaniu psychospołecznym. Absolwent kierunku może samodzielnie prowadzić  zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, treningi i warsztaty.

Atuty kierunku

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy praktycznej, dzięki zajęciom prowadzonym w formie praktycznych warsztatów. Studenci uczą się samodzielnie zorganizować, przeprowadzić, ale też ocenić zajęcia i programy edukacyjne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • diagnostyka psychopedagogiczna,
 • konstruowanie programów profilaktycznych,
 • techniki wspomagania zdrowia,
 • warsztat pracy pedagoga,
 • terapia zajęciowa,
 • profilaktyka i terapia trudności w uczeniu się,
 • metody socjoterapii (m.in w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy, nadpobudliwym psychoruchowo…),
 • pedagogika zabawy,
 • podstawy mediacji,
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

Praca po studiach

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w jednostkach i instytucjach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia, m.in. w:

 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z socjoterapią w szkołach, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką;
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; świetlicach socjoterapeutycznych;
 • centrach interwencji, ośrodkach mediacji;
 • instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach;
 • fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych;
 • działach promocji zdrowia, departamentach zdrowia w firmach i instytucjach.

Propozycje zawodów wykonywanych w przyszłości to

 • socjoterapeuta,
 • animator czasu wolnego,
 • specjalista do spraw profilaktyki,
 • specjalista do spraw promocji zdrowia,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • edukator zdrowotny,
 • specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
  - konsultant do spraw edukacji zdrowotnej.

Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

socjoterapia i promocja zdrowia

Opis kierunku

Studia wyposażają studentów w wiedzę z zakresu socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Ponadto podczas zajęć poznaje formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno w obszarze rozwijania zasobów i kompetencji osobistych jak również pomocy w problemach w funkcjonowaniu psychospołecznym. Absolwent kierunku może samodzielnie prowadzić  zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, treningi i warsztaty.

Atuty kierunku

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy praktycznej, dzięki zajęciom prowadzonym w formie praktycznych warsztatów. Studenci uczą się samodzielnie zorganizować, przeprowadzić, ale też ocenić zajęcia i programy edukacyjne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • diagnostyka psychopedagogiczna,
 • konstruowanie programów profilaktycznych,
 • techniki wspomagania zdrowia,
 • warsztat pracy pedagoga,
 • terapia zajęciowa,
 • profilaktyka i terapia trudności w uczeniu się,
 • metody socjoterapii (m.in w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy, nadpobudliwym psychoruchowo…),
 • pedagogika zabawy,
 • podstawy mediacji,
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

Praca po studiach

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w jednostkach i instytucjach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia, m.in. w:

 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z socjoterapią w szkołach, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką;
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; świetlicach socjoterapeutycznych;
 • centrach interwencji, ośrodkach mediacji;
 • instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach;
 • fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych;
 • działach promocji zdrowia, departamentach zdrowia w firmach i instytucjach.

Propozycje zawodów wykonywanych w przyszłości to

 • socjoterapeuta,
 • animator czasu wolnego,
 • specjalista do spraw profilaktyki,
 • specjalista do spraw promocji zdrowia,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • edukator zdrowotny,
 • specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
  - konsultant do spraw edukacji zdrowotnej.