Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Opis wkrótce.