Najlepsze wyniki

Filozofia

Wydział Filozoficzny

Filozofia

Wydział Filozoficzny

Sinologia

Wydział Neofilologii

Socjologia

Wydział Socjologii

Japonistyka

Wydział Neofilologii

Japonistyka

Wydział Neofilologii

Kulturoznawstwo

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Praca socjalna

Wydział Socjologii

Historia sztuki

Wydział Nauk o Sztuce