Aplikacje internetu rzeczy

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Aplikacje internetu rzeczy to międzyuczelniane i interdyscyplinarne studia informatyczne prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Studia łączą w sobie następujące obszary wiedzy: ekonomię - koncentrując się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy; nauki ścisłe - w zakresie nowoczesnych metod zbierania i przetwarzania danych z otoczenia; technikę - w zakresie najnowszych technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań praktycznych. Student zdobywa wiedzę i kompetencje w zakresie budowy sieci komputerowych oraz sieci automatyki. Potrafi projektować złożone aplikacje internetu rzeczy oraz tworzyć nowe rozwiązania w ramach rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej.

Atuty kierunku

Studia są prowadzone przez dwie renomowane uczelnie, które mają wieloletnie doświadczenie badawcze i edukacyjne w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Student zdobywa kompetencje w obszarze projektowania aplikacji i usług internetu przyszłości, a także zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do funkcjonowania małej firmy w nowoczesnej gospodarce. Potrafi posługiwać się narzędziami i technologiami informatycznymi do analizy, projektowania, wdrażania oraz pielęgnacji systemów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Internet rzeczy,
 • Domotyka i sieci komputerowe,
 • Programowanie,
 • Multimedia,
 • Ekonomia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Firma w Internecie,
 • Programowanie CAD/CAM,
 • Sieci automatyki i domotyki,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Internet Przyszłości,
 • Internet Rzeczy,
 • Interfejs człowiek-maszyna,
 • Analiza techniczno-ekonomiczna projektów teleinformatycznych.

Praca po studiach

Absolwent może pracować na stanowiskach związanych z projektowaniem i utrzymaniem systemów informatycznych wykorzystujących systemy bazodanowe i mikrosterowniki do monitorowania zdarzeń i wielkości fizycznych z wykorzystaniem czujników. Potrafi przygotować i zarządzać witryną WWW oraz reklamować firmy w internecie. Umie tworzyć interfejsy użytkownika wykorzystując wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistość. Kompetencje ułatwiają pracę jako analityk danych, także w zakresie finansów i księgowości.